Avbestillinger og retur

Avkjøpsperioden og retten til å kansellere en bestilling

Som detaljistforbruker har du 14 kalenderdager fra dagen etter at en vare ble fysisk levert for å varsle oss om at du ønsker å returnere en vare. Du har da ytterligere 14 kalenderdager fra det tidspunktet til å faktisk returnere varen eller gi bevis på returen hvis den allerede er fullført. Du må bære de direkte kostnadene for retur av varene. Når varene er returnert, vil betalingen bli tilbakebetalt via den opprinnelige betalingsmåten (f.eks. Paypal til Paypal eller Bank til Bank). Hvis bestillingen allerede er sendt, kan du kontakte oss umiddelbart (ettersom vi fortsatt kan stoppe leveransen) eller på annen måte sende varen tilbake til vår britiske eller europeiske adresse for full refusjon - men vennligst legg inn bestillingsinformasjonen din slik at vi kan behandle dette raskt og effektivt. Avbestillingsperioden utløper etter 14 dager fra den dagen du anskaffer deg den endelige varen fysisk, (eller erverves på dine vegne av en tredjepart utenfor transportøren og angitt av deg).

Behandler refusjoner

Vi vil alltid refundere kjøpere innen 14 kalenderdager, men vanligvis mye raskere, når vi har mottatt den returnerte varen eller beviset for retur. Vi vil refundere den opprinnelige kostnaden for utgående porto, men ikke kostnaden for å returnere varene (med mindre varen opprinnelig ble sendt feil eller er feil). Vi kan holde tilbake refusjon til vi har mottatt varene tilbake, eller du har levert bevis for at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som er tidligst. Du skal sende varene tilbake eller overlevere dem til oss uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den dagen du kommuniserte din tilbaketrekning fra denne kontrakten til oss. Fristen er oppfylt hvis du sender varene tilbake før perioden på 14 dager er utløpt.

Ingen lageravgifter

Du er kun ansvarlig for redusert verdi av varene som følge av håndtering annet enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon. Hvis du ønsker å returnere en brukt vare (etter 14 dagers frist ovenfor), kan du sende en e-post til info@dermfix.eu for å diskutere om vi kan hjelpe, og i dette tilfellet kan det hende at vi må belaste et lageravgift.

For å utøve din rett til å kansellere, vennligst kontakt:

Dermfix GmbH
Ried 46C
6363 Westendorf, AT
E-post: info@dermfix.eu

Vennligst oppgi tydelig din beslutning om å trekke deg fra kontrakten. Denne uttalelsen kan gjøres per post, faks eller e-post. Vi bekrefter da mottaket av kanselleringen din. For å overholde 14 dagers avbestillingsfrist, er det tilstrekkelig at du sender kommunikasjonen din før uttaksfristen.


Eksempeltekst med informasjon vi trenger for å behandle en kansellering:

Send til:

Dermfix GmbH
Ried 46C
6363 Westendorf, AT
e-post: info@dermfix.eu

Jeg / vi [*] varsler herved at jeg / vi [*] sier opp min / vår [*] salgskontrakt med følgende varer:

Bestilt på [*] / mottatt på [*]:

Navn på forbruker (er):

Adresse til forbruker (e):

Forbrukerens (e) signatur:
(kreves bare hvis dette skjemaet sendes på papir).

Dato:

[*] Slett etter behov.
Unntak

Rettighetene ovenfor gjelder ikke for følgende kontrakter:

• Kontrakter om levering av varer som er laget i henhold til forbrukerens spesifikasjoner eller er tydelig tilpasset.

• Kontrakter om levering av forseglede varer som av helsebeskyttelse eller hygieniske årsaker ikke er egnet for retur, og som ikke ble forseglet etter levering.

• Forretning til virksomhetskontrakter som ikke faller inn under forbrukerloven.