Merknader om kassering av batteriet

Batterier er laget av viktige ressurser og kjemikalier, inkludert bly, kadmium, sink, litium og kvikksølv. Resirkulering av batterier er bra for miljøet. Det holder dem borte fra deponi, hvor tungmetaller kan lekke i bakken når batteridekselet korroderer og forårsake forurensning av jord og vann. Hvis batterier forbrennes med husholdningsavfall, kan tungmetallene i dem forårsake luftforurensning. I noen europeiske land er brukere juridisk forpliktet til å kaste batterier på offisielle innsamlingssteder. Hvis du ser et batteri merket med en overkrysset søppelbøtte, indikerer det at det ikke er egnet for avhending med vanlig husholdningsavfall.

Symbolene som vises på batterier har følgende betydninger:

Pb = batteri inneholder mer enn 0,004 prosent bly
Cd = batteri inneholder mer enn 0,002 prosent kadmium
Hg = batteri inneholder mer enn 0,0005 prosent kvikksølv.

I Storbritannia vil for eksempel hvert batteri plassert i en rød resirkuleringsboks tas fra hverandre, og mange av materialene vil bli gjenvunnet og brukt til å lage nye batterier eller noe annet. Hvis du legger batteriene i en søppelkasse, blir de ført til deponier og tapte ressurser.