vitiligo

Effekten av smalbånds ultrafiolett B-strålebehandling på livskvaliteten til pasienter med vitiligo

Konklusjon: NB-UVB-terapi er effektiv for å lindre psykisk stress og forbedre livskvaliteten til pasienter med vitiligo.

Mål: Pasienter med vitiligo opplever følelsesmessig og psykologisk stress når de gjennomgår langtidsbehandling. De svekkende psykososiale effektene av denne sykdommen på pasientenes livskvalitet er godt dokumentert. Denne studien evaluerer effekten av innføringen av smalbånds ultrafiolett-B (NB-UVB) terapi på livskvaliteten til pasienter med vitiligo i Almadinah Almunawwarah, KSA.

Metoder: Trettiåtte pasienter fra hoveddermatologisenteret ved Ohud Hospital, Almadinah Almunawwarah, ble intervjuet mellom juni 2017 og mars 2019 ved å bruke spørreskjemaet Dermatology Life Quality Index (DLQI). Intervjuene ble gjennomført før og ett år etter forløpet med NB-UVB-terapi, som ble lagt til som en ny behandlingsmodalitet til det grunnleggende terapeutiske regimet av aktuelle medisiner.

Resultater: Pasientenes respons på vitiligoterapi var positiv. Den totale pasienttilfredshetsskåren angående NB-UVB-behandlingen var så høy som 9,1 av 10. Den innledende totale DLQI-skåren (5,67 ± 0,90) sank markant etter NB-UVB-behandlingen (3,08 ± 0,56), noe som indikerer en signifikant forbedring. Pasientenes tilslutning til oppfølgingsbesøkene ble også bedre.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34899128/